BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej wszystkich form ewidencji działalności gospodarczej
Czytaj dalej...

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wyceniamy między innymi nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane różnymi obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu
Czytaj dalej...

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W MLS sprzedasz szybciej...
Czytaj dalej...

Oferta - wycena nieruchomości

Rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • Nieruchomości gruntowe zabudowane różnymi obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu (budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe, letniskowe itp.)
 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, grunty rolne itp.)
 • Nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe)
 • Ograniczone prawa rzeczowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności)


Cele, dla których wyceniamy nieruchomości:

 • Zabezpieczenie kredytów bankowych
 • Kupno, sprzedaż, zamiana
 • Ustalenie wysokości opłat wnoszonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat planistycznych i adiacenckich).
 • Wykazanie zabezpieczenia wymaganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (np. w zakresie transportu drogowego).
 • Podział majątku (np. zniesienie współwłasności)
 • Ustalenie wartości aportu
 • Ustalenie wartości środków trwałych
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych (np. z tytułu spadku, darowizny itp.)
 • Inne


Cena usługi
Cena usługi ustalana jest indywidualnie, w zależności od:

 • Charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • Nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności koniecznych do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
 • Kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami (dojazd, analizy rynku nieruchomości, opłaty w urzędach, itp.),
 • Terminu realizacji.