Przygotowanie zawodowe

Świadectwo kwalifikacyjne upoważniające do prowadzenia biura rachunkowego uzyskane na podstawie egzaminu państwowego.

Uprawnienia biegłego rewidenta


Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


Zaświadczenie uprawniające do szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego.